Komang


 

Traditional Balinese Spa Therapist

Komang (eigenaresse) | Incense Bali SPA AmsterdamWelkom op mijn website, mijn naam is Komang. Ik ben geboren en opgegroeid op het mooie Indonesische eiland Bali, ‘Island of the Gods’. Ik ben meervoudig gediplomeerd SPA Therapist met als specialisme Traditional Balinese Massage. In 2010 ben ik naar Nederland verhuisd en vanuit huis begonnen met de eerste Balinese Spa in Amsterdam.

Vroeger waren er veel minder dokters op Bali dan tegenwoordig. De meeste dorpen waren slecht bereikbaar en lagen afgelegen in de heuvels. Dankzij traditionele en natuurlijke geneeswijzen werden veel klachten en kwalen door de mensen in dorpen zelf opgelost. Massage speelde daarin een belangrijke rol en werd toen vooral preventief gebruikt. Later werd massage op doktersadvies vaker ingezet als aanvulling op het genezingsproces en werden de ontspannende en kalmerende eigenschappen langzaam door het grote publiek ontdekt en ontstonden de eerste commerciële spa’s.

De kennis en ervaring met Traditionele Balinese Massage wordt in mijn familie al vele generaties overgedragen. Mijn vader was naast de beste leermeester die ik mij kon wensen, ook Guru (een belangrijke Balinese Hindu priester). Hierdoor groeide ik op met in een omgeving met een perfecte balans tussen de lichamelijke en de spirituele wereld. Voordat ik naar Nederland kwam heb ik eerst nog 10 jaar gewerkt en leiding gegeven in verschillende 5-ster Spa resorts op Bali. Hier heb ik een veelzijdige ervaring opgedaan met tal van andere massage technieken en luxe Spa varianten van traditionele Balinese lichaamsbehandelingen.

Alle behandelingen ‘met een vleugje Bali’

Vanaf 2001 ben ik gespecialiseerd in Traditionele Balinese Massage, maar u kunt bij mij ook genieten van andere Balinese Spa lichaamsbehandelingen en ontspannende anti-stress massages, allemaal met een vleugje Bali.
Denk bijvoorbeeld aan een SPA Relaxation Massage, Hotstone Therapy met warme stenen, Aromatherapy met warme essentiële olie uit Bali, Herbal Treatment met een warme aromatische kruidenbal, of een heerlijke Balinese Lulur Body Scrub met authentieke Balinese producten. En voor iedereen die niet genoeg heeft aan een uurtje massage heb ik enkele leuke pakketten van 1,5 – 2 of 2,5 uur samengesteld. U kunt natuurlijk ook zelf een combinatie bedenken welke u lekker vind.
Ik hoop u binnenkort te mogen ontmoeten en kennis te laten maken met mijn Balinese Massages of Body Treatments.
Om Swastiastu,
Komang

 

Komang (eigenaresse) | Incense Bali SPA Amsterdam

Welcome on my website, my name is Komang. I was born and raised on the beautiful Indonesian island of Bali, ‘Island of the Gods’. I am a multiple qualified spa therapist and my specialty is Traditional Balinese Massage. In 2010 I moved to the Netherlands and started from home the first Balinese Spa in Amsterdam.

There used to be much less doctors in Bali than today. Most villages were difficult to reach because there were almost no roads and many villages were still isolated in the hills. Due to traditional and natural medicine, many complaints and ailments solved by the people in the villages. That time massage played an important role and was first used mainly preventive. Later massage was given on medical advice more often as a complement to the healing process. After that the relaxing and soothing properties has been slowly discovered by the general public and the first commercial spas were created.

The knowledge and experience with Traditional Balinese massage is transmitted for many generations in my family. My father was beside the best massage teacher I could wish for me, a Guru (a Balinese Hindu priest) so there was a perfect balance for me between the physical and the spiritual world. Before I came to the Netherlands I’ve worked and given guidance for 10 years in various five-star spa resorts in Bali. Here I have gained a wide experience with many other massage techniques and spa varieties of traditional Balinese body treatments.

All treatments ‘with a touch of Bali’

From 2001 I’m specialized in Traditional Balinese Massage, but you can contact me also to enjoy various body treatments. All with a touch of Bali like SPA Relaxation Massage, Hotstone Therapy with warm stones, Aromatherapy with warm essential oil from Bali, an Herbal Treatment with a warm aromatic herbal, or a delightful Balinese Lulur Body Scrub with authentic Balinese products. And when only one hour massage isn’t enough, I’ve offering different types of packages from 1,5 – 2 or 2,5 hour for optimal relaxation. Or you can combine other treatments like what you prefer.
I’m looking forward to welcome you and introduce you to my relaxing Balinese body treatments or massages.
Om Swastiastu,
Komang

 

Share