Massages

massages


Traditional Balinese Massage


EXCLUSIVE full body massage from Bali
60 min € 75

HEALING / RELAXATION

massages

Traditional Balinese Massage originated thousands of years ago from an old form of Indonesian massage which had medicinal properties. The treatment has got a completely unique character on my birth island BaliIn many families on Bali this traditional style of massaging is passed on from generation to generation. Those traditional styles can not be learned at a massage school or during a course.

Balinese Massages | Incense Bali Spa Amsterdam

The original Balinese Massage style is in the years further refined by a combination of techniques from Swedish massage, Acupressure, Reflexology and Aromatherapy. Balinese Massage is originally used for relaxation, but if well used it also loosen muscles and relieve soreness in muscles.

The main goal of Balinese Massages is to restore the balance between body and mind during this relaxation treatment

To achieve this I knead your skin so making the blood flow and energy goes into action again in your entire body. Balinese Massage is the world’s most complete form of massage. In the years it has increasingly further improved to reach almost every muscle in the body.

To reach all the muscles I use different techniques including acupressure movements. With long and short strokes and also standard massage techniques like kneading. Traditional Balinese Massage is a firm massage which can be felt deep into the muscles.

 

 

massages

Traditionele Balinese Massages zijn duizenden jaren geleden ontstaan uit een oude vorm van Indonesische massage welke geneeskrachtige eigenschappen bezat. Op mijn geboorte eiland Bali heeft deze massage een compleet eigen Balinese karakter gekregen. In veel families op Bali wordt de traditionele stijl van masseren uitsluitend van generatie op generatie overgedragen en is daarom bijna niet op een massage school of tijdens cursus te leren.

De Balinese stijl is verder verfijnd door een combinatie van technieken uit Zweedse massage, Acupressure, Reflexology en Aromatherapy. Balinese Massages worden gebruikt voor ontspanning, maar worden ook vaak toegepast om spieren los te maken en pijnlijke plekken in spieren te verlichten.

Het voornaamste doel van Balinese Massages is om tijdens een volledige ontspanning de balans te herstellen tussen lichaam en geest

Om dit te bereiken kneed ik uw huid dusdanig waardoor de bloedstroom en energie in uw hele lichaam weer in actie komt. Balinese Massage is wereldwijd de meest complete vorm van massage welke steeds verder is verbeterd. Bijna elke spier in het lichaam wordt hierdoor aangepakt.

Om alle spieren te bereiken gebruik ik verschillende technieken met inbegrip van acupressuur bewegingen. Deze worden afgewisseld met lange en korte strijkbewegingen en een standaard massage techniek zoals kneden. Traditionele Balinese Massage is van oorsprong een stevige massage welke tot diep in de spieren kan worden gevoeld.

 


Spa Relaxation massage


full body Balinese wellness massage

60 min € 60

RELAXATION

massages

SPA Relaxation is a medium strong massage focuses on total relaxation. But on request I can make the treatment stronger or softer. Through years of experience in 5-star SPA resorts and hotels on Bali I have gained a lot of experience with this Spa variant of the Traditional Balinese Massage.

Spa Relaxation Massages | Incense Bali Spa AmsterdamAlso with the Spa relaxation massages I use a combination of techniques, but the kneading is less strong than the traditional massage. The spa variant was experienced by many guests of the resorts in Bali as more relaxed than the traditional massage. But that feeling was especially during and immediately after the massage. If you compare those two you will find out that the traditional massage and also the Aromatherapy treatment will give you a relax state of mind during a much longer time.

The firmness of this treatment will be adjusted on request

When guests ask me which of those two treatments is better I’d say, they are both equally good but go for a spa massage if you only want to relax. Choose for a traditional massage if you also have little complaints like a little stress or mild muscle pain. Traditional massage goes deeper these minor ailments be addressed immediately, but the main goal always will be relaxation.

 

 

 

massages

SPA Relaxation is een medium stevige massage en ook gericht op totale ontspanning. Op verzoek kan ik deze massage harder of zachter toepassen. Door 10 jaar ervaring in 5-sterren SPA resorts en hotels op Bali heb ik veel kennis opgedaan van deze SPA variant van Traditionele Balinese Massage.

Ook bij de Spa relaxation ontspanning massages gebruik ik een combinatie van technieken, alleen het kneden is wat minder sterk dan bij de traditionele massage. De spa variant werd door veel gasten van de resorts op Bali ervaren als meer ontspannen dan de traditionele massages. Echter dat gevoel was vooral tijdens en vlak na de massage. Als je beide zou vergelijken geeft de traditionele massage en ook de Aromatherapy je een veel langer gevoel van rust en ontspanning.

De stevigheid van massages kunnen op verzoek worden aangepast

Gasten vragen mij soms welke van de twee massages beter is. Ze zijn allebei goed maar het ligt vooral aan waar je voor komt. Kies voor een spa massage als je niet van stevig houd en uitsluitend wilt ontspannen. Kies voor een traditionele massage als je ook licht vastzittende spieren of eventueel kleine klachten hebt zoals een beetje stress of lichte spierpijn. Omdat traditionele massage wat dieper gaat worden de kleine kwaaltjes ook meteen aangepakt, maar beide behandelingen zijn in de eerste plaats altijd gericht op ontspanning.

 


Aromatherapy


full body Balinese healing massage

60 min € 70

HEALING

Aromatherapy is an exquisite Anti Stress healing massage. It’s also a common way to bring therapeutic essential oils into your skin. Those oils are also very relaxing and used for more than just Anti Stress Massage.

Aromatherapy Massage | Incense Bali Spa AmsterdamThe oils are been used for centuries by ancient cultures. The ancient Egyptians for example, used to embalm the dead not only to essential oils, as well as perfumes. And the Greeks believed that the use of essential oils could make them smarter.

There are many different essential oils with their own fragrance and different medicinal properties

Aromatherapy is used to treat digestive disorders, headaches, fatigue, congestion problems, tension, anxiety and menstrual problems. But also for treat hormone imbalance, sleep disorders, chronic pain, skin conditions, slow metabolism and more.

The essential oils not only affect you because of the wonderful scent. The oils are completely absorbed into the skin during the massage. They even penetrate to the organs, which means that they can sometimes be administered as medicine.

 

 

Aromatherapy is een ontspannende Anti Stress healing massage en wordt gebruikt om tijdens de massage therapeutische essentiële oliën in de huid te masseren. Echter essentiële oliën zijn ook heel erg ontspannend en worden voor meer dan alleen Anti Stress behandeling gebruikt.

Ook worden deze soorten olie al eeuwenlang gebruikt door oude culturen. De oude Egyptenaren bijvoorbeeld gebruikten essentiële oliën niet alleen om de doden te balsemen, maar ook als parfums. En de Grieken geloofden dat ze slimmer werden door het gebruik van etherische oliën.

Er zijn veel soorten essentiële oliën met allen een eigen geur en geneeskrachtige eigenschappen

Aromatherapy wordt veel als Anti Stress Massage gebruikt, maar ook om eventuele aandoeningen te behandelen. Bijvoorbeeld spijsverteringsproblemen, hoofdpijn, vermoeidheid, congestie, spanning, angst en menstruatieproblemen. Maar ook bij hormoon onevenwichtigheid, slaapstoornissen, chronische pijn, huidaandoeningen, een trage stofwisseling en nog veel meer.

De essentiële oliën hebben niet alleen invloed op je vanwege de heerlijke geur. De oliën worden tijdens de massages geheel opgenomen in de huid. Ze dringen zelfs door tot aan de organen waardoor ze soms ook als medicijn toegediend kunnen worden.

 


Hotstone Therapy


full body relaxation massage
60 min € 65

RELAXATION / HEALING

Hotstone Therapy comes from La Stone Therapy. This is a form of massage that uses heated and/or cooled stones with the aim to relieve pain and stiffness and to restore energy in painful muscles and joints.

Hotstone Therapy Massages | Incense Bali Spa AmsterdamLa Stone fit next to the practitioners treatment with warm basalt stones and cool sedimentary stones also hand massage to the direct blood-and lymph flow throughout the body.

The theory behind La Stone Massage is that hotstones stimulate the exchange of blood and lymph circulation throughout the body and provide a soothing and healing heat. Warm stones are mainly used for stimulating blood circulation and to relieve stiffness, while cold stones are used to help the blood drains around an ignition area. The use of alternating hot and cold stones during a La Stone session there so all the blood circulation and to encourage the self-healing process.

During the Hotstone session I will use the stones for a body treatment. After that the stones will be placed in different positions along the body to bring the energy back into balance

My treatment has some medicinal purpose but we also focus on the relaxation part of the massage with only using the hot stones in various shapes and sizes. The stones are heated to different temperatures to physical healing, mental relaxation and a spiritual connection with the terrestrial energy.

 

Hotstone Therapy komt voort uit La Stone Therapie. Dit is een vorm van massage die gebruik maakt van verwarmde en/of gekoelde stenen met als doel pijn en stijfheid te verlichten en om energie te herstellen in pijnlijke spieren en gewrichten.

La Stone beoefenaars passen naast de behandeling met warme basaltstenen en koele sedimentaire stenen ook handmassage toe om de directe bloed-en lymfestroom door het hele lichaam te stimuleren.

De theorie achter La Stone Massage is dat warme stenen de uitwisseling van bloed en lymfe circulatie door het hele lichaam stimuleren en zorgen voor een kalmerende en helende warmte. Warme stenen worden vooral gebruikt voor het stimuleren van de bloedsomloop en voor het verlichten van stijfheid, terwijl koude stenen worden gebruikt om te helpen bij het bloed afvoeren rond een ontsteking gebied. Het gebruik van afwisselend warme en koude stenen tijdens een La Stone sessie is er dus vooral op gericht om de bloedsomloop en het zelf genezend proces aan te moedigen.

Tijdens een Hotstone behandeling wordt met warme stenen gemasseerd en daarna langs en op het lichaam geplaatst om de energie weer in evenwicht te brengen

Bij Incense Bali Spa richten wij ons deels op de geneeskrachtige mogelijkheden maar vooral op het ontspannende deel van de behandeling. Een Hotstone sessie, waarbij dus alleen de warme stenen in verschillende soorten en maten worden gebruikt. De stenen worden verwarmd tot verschillende temperaturen om vooral mentale ontspanning en een spirituele verbinding met de aardse energie op te wekken.

 


Balinese Herbal treatment


steamed herbal skin treatments 
60 min € 65

RELAXATION / HEALING

Herbal Body Treatments are fragrant and also a healing body massage technic. It’s done with a blend of special selected herbs which are bound together in a ball. This herbal compress is steamed before use so that the soothing and healing properties of the herbs are intensified. After that the compress will be used to rub warm oil into your skin.

Herbal Body Treatments | Incense Bali Spa Amsterdam

During those body treatments we use an original Balinese herbal compress. This includes specific especially Southeast Asian herbs such as tamarind, kaffir leaves, lemon grass, mangosteen, ginger and many other ingredients. The herbs are of first class quality and are carefully selected so that they can blend well with each other. Together they constitute a therapeutic blend that will be beneficial to the specific ailments and complaints from the person being massaged.

The main difference compared to relaxation massages lies especially in the healing characteristics of the herbal mix.

Because of the heat and dilate the blood vessels in the body that increases the amount of blood and oxygen that circulate in the body. In addition to specific herbs in the ball, are also used specially mixed aromatic oils that are good for your health. Depending on your symptoms, the massage be performed with light or strong pressure.

Ginger is very often used in Herbal Body Treatments. It is a very beneficial herb for the treatment of various digestive disorders and allergies. Ginger also has antibacterial properties and is used to improve the quality of the skin, skin conditions and sometimes even to treat bacterial infections.

Een Herbal Treatment is een heerlijk geurende en helende massage techniek. Hierbij wordt een kruidenbuidel wordt gebruikt met daarin een speciaal geselecteerde kruidenmix. 

De kruidenbuidel wordt eerst gestoomd zodat de rustgevende en helende eigenschappen van de kruiden worden geïntensiveerd. Daarna wordt de kruidenbal gebruikt om warme olie in te wrijven op je lichaam.

Tijdens deze massage gebruiken we een originele Balinese kruidenbuidel. Deze is gevuld met vooral Zuidoost-Aziatische kruiden als tamarinde, kaffir bladeren, citroengras, mangosteen, gember en veel andere ingrediënten. De kruiden zijn van 1e klas kwaliteit en zijn zorgvuldig geselecteerd zodat ze goed met elkaar kunnen mengen. Ze vormen samen een therapeutische mix die ten goede zal komen aan de ontspanning en eventuele specifieke klachten van de persoon die wordt gemasseerd.

Het belangrijkste verschil ten opzichte van de meeste massages is dat de kruiden ook een helende werking hebben.

Door de warmte verwijden de bloedvaten in het lichaam en dat verhoogt de hoeveelheid bloed en zuurstof die in het lichaam circuleren. Naast specifieke kruiden in de bal, worden ook speciaal gemengde aromatische oliën gebruikt die goed zijn voor je gezondheid. Afhankelijk van eventuele klachten kan de Herbal Treatment worden uitgevoerd met lichte of sterke druk.

Gember wordt ook veel gebruikt bij een Herbal Treatment, het is een zeer gunstig kruid voor de behandeling van verschillende spijsvertering stoornissen en allergieën. Gember heeft ook antibacteriële eigenschappen en wordt gebruikt voor verbetering van de kwaliteit van de huid, huidaandoeningen en soms zelfs om bacteriële infecties te behandelen.

 


Anti Stress


back & neck massage

30 min € 40 / 45 min € 55


head, neck, shoulders & arms massage

60 min € 70

HEALING / RELAXATION

In these fast and stressful times Anti Stress Massage can help you to relax. Although there are many techniques you can use against stress, Anti Stress Massage is one of the fastest and most effective options.

Anti Stress Massages | Incense Bali Spa Amsterdam

When you are under pressure over a short period, certain hormones make you faster, sharper and stronger, but when your body is a longer period under pressure, that can lead to weight gain, depression, anxiety, high blood pressure, indigestion and even infertility. It is therefore important that you regularly take some time for yourself to relax.

Healing massages make you calm while you enjoy relaxing background music!

In general the Anti Stress Massage helps the nervous system to give equally excellent rest. It slows down the heart rate and causes the breathing slower. It makes tight muscles supple and helps to relax. More importantly, it reduces the amount of cortisol that the body emissions.

Anti Stress Massages, or also called Stress Relief Massage therapy, are a great way to relieve stress and to pamper yourself. After a relaxing massage, you will feel great again.

 

 

Tijdens een Anti Stress Massage kunt u even tot rust komen in deze snelle tijden. Hoewel er veel methodes en producten zijn tegen stress, een Anti Stress Massage is een van de meest effectieve en snelst werkende opties.

Wanneer je gedurende een korte periode onder druk staat zorgen bepaalde hormonen ervoor dat je sneller, scherper en sterker bent, maar wanneer je lichaam een langere periode onder druk staat kan dit leiden tot gewichtstoename, depressie, angst, hoge bloeddruk, indigestie en zelfs onvruchtbaarheid. Daarom is het belangrijk dat u regelmatig even tijd voor u zelf neemt om eens goed te ontspannen.

Deze massage maakt je weer rustig terwijl je geniet van ontspannen achtergrond muziek!

Over het algemeen helpen Anti Stress Massages uitstekend om het zenuwstelsel even rust te geven. Het vertraagt de hartslag en zorgt ervoor dat de ademhaling langzamer wordt. Het maakt strakke spieren weer soepel en helpt om te ontspannen. Belangrijker nog, het vermindert de hoeveelheid cortisol die het lichaam uitstoot.

Anti Stress Massage, ook wel Stress Relief Massage Therapie genoemd, is een geweldige manier om uw stress te verlichten en uzelf heerlijk te verwennen. Na een ontspannende massage voelt u zich weer geweldig en kunt u er weer even tegenaan.

 


Footmassage / Reflexology


foot massage and lower legs
30 min € 45 / 
45 min € 55 / 60 min € 65

reflexology massage of lower legs, feet, neck & shoulders
60 min INTENSIVE € 70

HEALING / RELAXATION

Reflexology is also known as zone therapy and have a long history. Foot massage therapy has been practiced by the Chinese since 4000 BC and Barefoot Massages were practiced by the ancient Egyptians. 

Reflexology Voet massages | Incense Bali Spa AmsterdamIt makes sense if you think that Foot Reflexology only treats the feet, but this massage mainly be done on legs, hands, neck, shoulders and sometimes also the ears. A lot of reflexologists believe even that all areas of the body have corresponding regions with the hands, feet, and ears.

The treatment will be given in a comfortable chair

The pressure applied at Reflexology Massage is firm and is mainly done with the thumb on different regions of the feet.

A Reflexology Massage treatment takes around 60 minutes and is generally relaxing and enjoyable. If an area feels painful is that place something longer edited to any problem.

Less focus on problems is a relaxing foot massage. After a hard day’s work or a lot of standing and walking, this is a treat for your feet. At least as good is a similar massage for your hands. This is not on my menu, but if you like that please ask me about the possibilities.

 

 

Reflexology Massageook wel bekend als zone therapie heeft een lange geschiedenis. Voetmassage werd al beoefend door de Chinezen sinds 4000 voor Christus en Barefoot Massage werd beoefend door de oude Egyptenaren.

Reflexology Massage wordt vooral toegepast op voeten en benen, maar soms ook op handen, nek, schouders en oren. Veel Reflexologen beweren zelfs dat alle gebieden van het lichaam overeenkomstige regio’s hebben met handen, voeten en oren.

Deze behandeling wordt gegeven in een comfortabele stoel

De druk die wordt uitgeoefend bij een Reflexology Massage is vrij stevig en wordt vooral gedaan met de duimen op verschillende regio’s van de voeten.

Een Reflexology Massage behandeling duurt gemiddeld 60 minuten en is over het algemeen ontspannend en aangenaam. Als een gebied stijf of pijnlijk aanvoelt wordt die plek iets langer bewerkt om het eventuele probleem op te lossen.

Minder op problemen gericht maar zeer ontspannend is een traditionele Voetmassage. Na een dag hard werken, veel staan en lopen is dit een weldaad voor uw voeten. Minstens net zo lekker is een soortgelijke massage voor uw handen. Deze laatste staat niet bij mij op het menu, maar wat niet is kan nog komen dus vraag gerust naar de mogelijkheden.

 


Headmassage


head, neck & face massage

30 min € 40 / 45 min € 50 / 60 min € 60

HEALING / RELAXATION

Tension and stress can make your head, neck and shoulders tense. Your head and shoulders are important energy centers. When tensions build up you get stress, headaches and often pain in your neck and shoulders. A well-executed head massage is then recommended. This massage brings peace to the nervous system.

Hoofd massages | Incense Bali Spa AmsterdamBy massaging your head, especially the temples and the forehead, you really feel the tension decrease and you immediately notice that your view and concentration ability increases again. And it may sound strange, but a massage of your eyebrows relaxes your entire body.

After a relaxing head massage you are wonderfully relaxed again.

Other effects of a head massage are better relaxation of your nervous system, you are less fatigued, the supply of fresh oxygen to your brain increases again, it increases the secretion of growth hormones and enzymes, which is indispensable for the growth and development of your brain cells , it prevents dehydration and has been proven to delay regular head massage hair loss and prematurely bald or gray.

 

Door spanning en stress kunnen je hoofd, nek en schouders gespannen zijn. Je hoofd en schouders zijn belangrijke energiecentra in je lichaam. Wanneer spanningen zich ophopen krijg je stress, hoofdpijn en vaak pijn in je nek en schouders. Een goed uitgevoerde hoofdmassage brengt rust in het zenuwgestel.

Door je hoofd te laten masseren, vooral de slapen en het voorhoofd, voel je de spanning echt afnemen en merk je direct dat je gezicht- en concentratievermogen weer toenemen. En het klinkt misschien vreemd maar door massage van je wenkbrauwen ontspant je hele lichaam.

Na een hoofdmassage zul je merken dat je weer heerlijk ontspannen bent.

Andere effecten van een hoofdmassage zijn het beter ontspannen van je zenuwstelsel, je bent minder snel vermoeid, de toevoer van verse zuurstof naar je hersenen neemt weer toe, het verhoogt de afscheiding van groeihormonen en enzymen wat onmisbaar is voor de groei en ontwikkeling van je hersencellen, het voorkomt uitdroging en het is bewezen dat een regelmatige hoofdmassage haaruitval en vroegtijdig kaal of grijs worden vertraagd.