Gentlemen

gentlemen


Gentlemen Body Spa


Balinese Body scrub for men
60 min € 75

CLEANING / RELAXATION

 

massages

Why shouldn’t men have ’their own pampering moment’ just like women? Pampering in the sense of an hour extra attention, special for the gentlemen skin. In large parts of Asia on average men spend more time taking care of their skin and bodies than men in the Netherlands.

Gentleman Spa Therapy | Incense Bali Spa Amsterdam


In
Bali it is quite normal that the average man takes a body scrub at least once a month. Your skin stays fresh and flexible for longer, your partner will absolutely appreciate this.


The “Gentlemen Body Spa” is a skin cleaning body scrub treatment. Specially composed for the always busy man.

 

 

massages

Waarom zouden mannen niet net als vrouwen ‘hun eigen verwenmomentje’ kunnen hebben? Verwennen in de zin van een uurtje extra aandacht voor de huid. In grote delen van Azië besteden mannen gemiddeld meer tijd aan de verzorging van hun huid en lichaam als in Nederland. 


In Bali is het vrij normaal dat de gemiddelde man minimaal 1x per maand een body scrub neemt. Je huid blijft zo langer fris en soepel, je partner zal dit absoluut waarderen.

 

De “Gentlemen Body Spa” is een huid reinigende en ontspannende body scrub behandeling. Speciaal bedacht voor de altijd drukke man.

 


Gentlemen Foot Spa


Balinese Style Foot treatment for men
60 min € 60 / INTENSIVE 75 min
€ 75

CLEANING / HEALING

massages

Many people in Bali walk on slippers or bare feet. Good care may be necessary more often than with us. Face, hands and feet are still extensively cared for on average once a month.

Gentleman Spa Therapy | Incense Bali Spa Amsterdam

 

If you only knew how many neglected men’s feet I see in my Spa every week? Your feet are very important! They are always there for you and will take you anywhere you want to go. Therefore, do not forget to take care of them by yourself, or let them treat in a professional way.

 

The “Gentlemen Foot Spa” is mainly a cleaning and healing pedicure treatment, specially for the man feet.

 

* If you have a lot of calluses on your feet, you can decide on the spot whether you want the standard treatment where we will adhere to the agreed time and costs, or whether you want an upgrade to the INTENSIVE treatment.

 

massages

Veel mensen in Bali lopen op slippers of blote voeten waardoor een goede verzorging misschien wat vaker nodig is dan bij ons. Gezicht, handen en voeten worden gemiddeld 1x per maand uitgebreid verzorgd.


Als je eens wist hoeveel verwaarloosde mannenvoeten ik regelmatig in mijn Spa zie?
Vergeet niet hoe belangrijk je voeten zijn. Ze staan altijd voor je klaar en brengen je overal ter wereld waar je maar wilt gaan. Vergeet daarom niet om ze af en toe zelf, of op een professionele manier te laten zorgen.

 

De “Gentlemen Foot Spa” is een uitgebreide reinigende en helende pedicure behandeling, speciaal voor de mannenvoet.

 

* Indien u veel last van eelt op uw voeten heeft kunt u ter plekke beslissen of u de standaard behandeling wilt waarbij we ons aan de afgesproken tijd en kosten zullen houden, of dat u een upgrade wil naar de INTENSIVE behandeling.

 


Gentlemen Hand Spa


Balinese Style Hand treatment for men
40 min € 45

CLEANING / HEALING

massages

Except for the feet, most men’s hands are poorly cared for. Cut the nails every month and file a little bit, put some cream on it and you think you’re done? Come on guys, do you think your partner likes rough hands?

Gentleman Spa Therapy | Incense Bali Spa Amsterdam


I speak from experience and know that it is not nice, unless I happen to have itching on my back 😉 For men who want well-groomed and soft hands, I have come up with a nice treatment especially for men.

 

The “Gentlemen Hand Spa” is a complete traditional manicure treatment for those rough man hands.

 

 

massages

Op de voeten na, worden de meeste mannenhanden slecht verzorgd. Elke maand de nagels knippen en een beetje vijlen, wat creme erop en klaar! Kom op mannen, denk je dat je partner ruwe handen lekker vind? 


Ik spreek uit ervaring en weet dat het niet fijn is, tenzij ik toevallig jeuk op m’n rug heb 😉 Voor mannen die wel graag goed verzorgde en zachte handen willen, bieden wij een speciaal voor mannen manicure behandeling aan.

 

De “Gentlemen Hand Spa” is een complete traditionele manicure behandeling voor die ruwe mannen handen. 

 


Gentlemen Face Spa


Balinese Facial Cleaning for men
60 min € 60

CLEANING / HEALING

massages

The Gentlemen Face Spa is different than a ladies facial. Medical skin problems also can not be solved, and this treatment is mainly meant to deep cleaning and relax the skin! Through regular and thorough cleaning of your face, your skin stays more smooth and healthy. “That’s why most Asian people look much younger than they really are”

Do you have a sensitive skin no worries, I don’t use of any equipment. I’ll only use my hands and natural products. By using only traditional products such as Aloe Vera and Balinese oil, your skin retain more flexibility and it bring up the natural color of your face. Most of my products I buy directly from producers in Bali, so I’m sure these are all natural products!

The “Gentlemen Face Spa” is a very relaxing treatment for your face!

Lay down on my comfortable table and enjoy a 60 minutes traditional men facial. Enjoy Balinese Spa music and drift off to Bali as a mask does its magic work on your skin. Afterwards you relax during a luxury facial massage to improve circulation. You just feel the energy coming back into your skin during the cleansing treatment. Finally you’ll enjoy a nice cup of ginger tea before you jump fresh and fruity on your bike or walk away into the city.

 

!! GENTLEMEN PLEASE SHAVE YOUR FACE BEFORE YOU COME FOR A FACIAL TREATMENT. THE CLEANING CAN ONLY BE DONE GOOD WITH A FRESH SHAVED FACE !!

!! PLEASE UNDERSTAND, TO PROTECT MYSELF AND OTHER CLIENTS I CAN NOT TREAT PEOPLE WITH ECZEMA OR OTHER PROBLEMATIC SKIN CONDITIONS !!

 

De Gentlemen Face Spa is anders dan een damesgezichtsbehandeling. Deze behandeling is vooral bedoeld om de huid diep te reinigen en te ontspannen! Door een regelmatige en grondige reiniging van uw gezicht blijft uw huid langer glad en gezond. “Daarom zien de meeste Aziatische mensen er vaak jonger uit dan ze in werkelijkheid zijn”

 

Heb je een gevoelige huid, geen zorgen. Ik gebruik geen apparatuur maar alleen mijn handen en pure natuurlijke producten. Door uitsluitend traditionele producten zoals Aloë Vera en Balinese olie te gebruiken, behoudt uw huid meer flexibiliteit en komt de natuurlijke kleur van uw gezicht naar voren. De meeste van mijn producten koop ik rechtstreeks bij producenten op Bali, dus ik weet zeker dat dit allemaal natuurlijke producten zijn!

 

De “Gentlemen Face Spa” is een zeer ontspannende behandeling voor uw gezicht!

 

Ga liggen op mijn comfortabele behandeltafel en geniet van een traditionele mannen gezichtsbehandeling van 60 minuten. Geniet van Balinese Spa-muziek en droom weg naar Bali terwijl een masker zijn magische werk op je huid doet. Daarna ontspant u tijdens een gezichtsmassage om de bloedsomloop te verbeteren. Je voelt de energie terug in je huid stromen tijdens de reinigingsbehandeling. Tenslotte geniet je nog van een lekker kopje gemberthee voordat je fris en fruitig op de fiets springt of terug de stad inloopt.

 

!! SCHEER UW GEZICHT a.u.b. VOORDAT U KOMT VOOR EEN GEZICHTSBEHANDELING. HET REINIGEN KAN ALLEEN GOED GEDAAN WORDEN MET EEN GLAD GESCHOREN GEZICHT !!

!! IK GEEF GEEN MEDISCHE BEHANDELINGEN. OM MIJN ANDERE KLANTEN TE BESCHERMEN KAN IK DAAROM HELAAS GEEN MENSEN MET ECZEEM OF ANDERE HUIDPROBLEMEN BEHANDELEN !!