Gentleman

gentleman


Gentleman Body Spa


Balinese Body scrub for men
60 min € 70

CLEANING / RELAXATION

massages

Why shouldn’t men have ’their own pampering moment’ just like women? Pampering in the sense of an hour extra attention, special for the gentleman skin. In large parts of Asia on average men spend more time taking care of their skin and bodies than men in the Netherlands.

Gentleman Spa Therapy | Incense Bali Spa Amsterdam


In Bali it is quite normal that the average man takes a body scrub at least once a month. Your skin stays fresh and flexible for longer, your partner will absolutely appreciate this.


The “Gentleman Body Spa” is a skin cleaning body scrub treatment. Specially composed for the always busy man.

 

 

massages

Waarom zouden mannen niet net als vrouwen ‘hun eigen verwenmomentje’ kunnen hebben? Verwennen in de zin van een uurtje extra aandacht voor de huid. In grote delen van Azië besteden mannen gemiddeld meer tijd aan de verzorging van hun huid en lichaam als in Nederland. 


In Bali is het vrij normaal dat de gemiddelde man minimaal 1x per maand een body scrub neemt. Je huid blijft zo langer fris en soepel, je partner zal dit absoluut waarderen.

 

De “Gentleman Body Spa” is een huid reinigende en ontspannende body scrub behandeling. Speciaal bedacht voor de altijd drukke man.

 


Gentleman Foot Spa


Balinese Style Foot treatment for men
60 min € 60

CLEANING / HEALING

 

massages

Many people in Bali walk on slippers or bare feet. Good care may be necessary more often than with us. Face, hands and feet are still extensively cared for on average once a month.

Gentleman Spa Therapy | Incense Bali Spa Amsterdam

 

If you only knew how many half-neglected men’s feet I see in my Spa every week? 

 

The “Gentleman Foot Spa” is mainly a cleaning and healing pedicure treatment, specially for the man feet.

 

Don’t forget how important your feet are. They are always there for you and will take you anywhere in the world you want to go. Therefore, do not forget to take care of them by yourself, or let them treat in a professional way.

massages

Veel mensen in Bali lopen op slippers of blote voeten waardoor een goede verzorging misschien wat vaker nodig is dan bij ons. Gezicht, handen en voeten worden gemiddeld 1x per maand uitgebreid verzorgd.


Als je eens wist hoeveel half verwaarloosde mannenvoeten ik elke week in mijn Spa zie?

 

De “Gentleman Foot Spa” is een uitgebreide reinigende en helende pedicure behandeling, speciaal voor de mannenvoet.

 

Vergeet niet hoe belangrijk je voeten zijn. Ze staan altijd voor je klaar en brengen je overal ter wereld waar je maar wilt gaan. Vergeet daarom niet om ze af ​​en toe zelf, of op een professionele manier te laten zorgen.

 


Gentleman Hand Spa


Balinese Style Hand treatment for men
50 min € 50

CLEANING / HEALING

massages

Except for the feet, most men’s hands are poorly cared for. Cut the nails every month and file a little bit, put some cream on it and you think you’re done? Come on guys, do you think your partner likes rough hands?

Gentleman Spa Therapy | Incense Bali Spa Amsterdam


I speak from experience and know that it is not nice, unless I happen to have itching on my back 😉 For men who want well-groomed and soft hands, I have come up with a nice treatment especially for men.

 

The “Gentleman Hand Spa” is a complete traditional manicure treatment for those rough man hands.

 

massages

Op de voeten na, worden de meeste mannenhanden slecht verzorgd. Elke maand de nagels knippen en een beetje vijlen, wat creme erop en klaar! Kom op mannen, denk je dat je partner ruwe handen lekker vind? 


Ik spreek uit ervaring en weet dat het niet fijn is, tenzij ik toevallig jeuk op m’n rug heb 😉 Voor mannen die wel graag goed verzorgde en zachte handen willen, bieden wij een speciaal voor mannen manicure behandeling aan.

De “Gentleman Hand Spa” is een complete traditionele manicure behandeling voor die ruwe mannen handen. 

 


Gentleman Face Spa


UNDER CONSTRUCTION

This treatment is in the online booking agenda already available, only the website description is still under construction.