Gentlemen

gentlemen


Gentlemen Body Spa


Balinese Body scrub for men
60 min € 75

CLEANING / RELAXATION

massages

Why shouldn’t men have ’their own pampering moment’ just like women? Pampering in the sense of an hour extra attention, special for the gentlemen skin. In large parts of Asia on average men spend more time taking care of their skin and bodies than men in the Netherlands.

Gentleman Spa Therapy | Incense Bali Spa Amsterdam


In
Bali it is quite normal that the average man takes a body scrub at least once a month. Your skin stays fresh and flexible for longer, your partner will absolutely appreciate this.


The “Gentlemen Body Spa” is a skin cleaning body scrub treatment. Specially composed for the always busy man.

 

 

massages

Waarom zouden mannen niet net als vrouwen ‘hun eigen verwenmomentje’ kunnen hebben? Verwennen in de zin van een uurtje extra aandacht voor de huid. In grote delen van Azië besteden mannen gemiddeld meer tijd aan de verzorging van hun huid en lichaam als in Nederland. 


In Bali is het vrij normaal dat de gemiddelde man minimaal 1x per maand een body scrub neemt. Je huid blijft zo langer fris en soepel, je partner zal dit absoluut waarderen.

 

De “Gentlemen Body Spa” is een huid reinigende en ontspannende body scrub behandeling. Speciaal bedacht voor de altijd drukke man.

 


Gentlemen Foot Spa


Balinese Style Foot treatment for men
60 min € 65 / INTENSIVE 75 min 
€ 75

CLEANING / HEALING

massages

Many people in Bali walk on slippers or bare feet. Good care may be necessary more often than with us. Face, hands and feet are still extensively cared for on average once a month.

Gentleman Spa Therapy | Incense Bali Spa Amsterdam

 

If you only knew how many neglected men’s feet I see in my Spa every week? Your feet are very important! They are always there for you and will take you anywhere you want to go. Therefore, do not forget to take care of them by yourself, or let them treat in a professional way.

 

The “Gentlemen Foot Spa” is mainly a cleaning and healing pedicure treatment, specially for the man feet.

 

* If you have a lot of calluses on your feet, you can decide on the spot whether you want the standard treatment where we will adhere to the agreed time and costs, or whether you want an upgrade to the INTENSIVE treatment.

 

massages

Veel mensen in Bali lopen op slippers of blote voeten waardoor een goede verzorging misschien wat vaker nodig is dan bij ons. Gezicht, handen en voeten worden gemiddeld 1x per maand uitgebreid verzorgd.


Als je eens wist hoeveel verwaarloosde mannenvoeten ik elke week in mijn Spa zie? 
Vergeet niet hoe belangrijk je voeten zijn. Ze staan altijd voor je klaar en brengen je overal ter wereld waar je maar wilt gaan. Vergeet daarom niet om ze af en toe zelf, of op een professionele manier te laten zorgen.

 

De “Gentlemen Foot Spa” is een uitgebreide reinigende en helende pedicure behandeling, speciaal voor de mannenvoet.

 

* Indien u veel last van eelt op uw voeten heeft kunt u ter plekke beslissen of u de standaard behandeling wilt waarbij we ons aan de afgesproken tijd en kosten zullen houden, of dat u een upgrade wil naar de INTENSIVE behandeling.


Gentlemen Hand Spa


Balinese Style Hand treatment for men
40 min € 45

CLEANING / HEALING

massages

Except for the feet, most men’s hands are poorly cared for. Cut the nails every month and file a little bit, put some cream on it and you think you’re done? Come on guys, do you think your partner likes rough hands?

Gentleman Spa Therapy | Incense Bali Spa Amsterdam


I speak from experience and know that it is not nice, unless I happen to have itching on my back 😉 For men who want well-groomed and soft hands, I have come up with a nice treatment especially for men.

 

The “Gentlemen Hand Spa” is a complete traditional manicure treatment for those rough man hands.

 

massages

Op de voeten na, worden de meeste mannenhanden slecht verzorgd. Elke maand de nagels knippen en een beetje vijlen, wat creme erop en klaar! Kom op mannen, denk je dat je partner ruwe handen lekker vind? 


Ik spreek uit ervaring en weet dat het niet fijn is, tenzij ik toevallig jeuk op m’n rug heb 😉 Voor mannen die wel graag goed verzorgde en zachte handen willen, bieden wij een speciaal voor mannen manicure behandeling aan.

 

De “Gentlemen Hand Spa” is een complete traditionele manicure behandeling voor die ruwe mannen handen. 

 


Gentlemen Face Spa


Balinese Facial Cleaning for men
60 min € 60

CLEANING / HEALING

THIS PAGE IS UNDER CONSTRUCTION