Reflexology Voetmassage


lower legs, feet, neck and shoulders
60 min € 55

lower legs and feet
30 min € 30 / 
45 min € 42,50 / 60 min € 55

 

Reflexology Massageook wel bekend als zone therapie heeft een lange geschiedenis. Voetmassage werd al beoefend door de Chinezen sinds 4000 voor Christus en Barefoot Massage werd beoefend door de oude Egyptenaren.

Reflexology Voetmassage | Incense Bali Spa AmsterdamReflexology Massage word vooral toegepast op voeten en benen, maar soms ook op handen, nek, schouders en oren. Veel Reflexologen beweren zelfs dat alle gebieden van het lichaam overeenkomstige regio’s hebben met handen, voeten en oren.

Deze behandeling wordt gegeven in een comfortabele stoel

De druk die wordt uitgeoefend bij Reflexology Massage is stevig en wordt vooral gedaan met de duim op verschillende regio’s van de voeten.
Een Reflexology Massage behandeling duurt 60 minuten en is over het algemeen ontspannend en aangenaam. Als een gebied stijf of pijnlijk aanvoelt wordt die plek iets langer bewerkt om het eventuele probleem op te lossen.
Minder op problemen gericht maar zeer ontspannend is een traditionele Voetmassage. Na een dag hard werken, veel staan en lopen is dit een weldaad voor uw voeten. Minstens net zo lekker is een soortgelijke massage voor uw handen. Deze laatste staat niet bij mij op het menu, maar wat niet is kan nog komen dus vraag gerust naar de mogelijkheden.
> terug naar het overzicht <

 


Reflexology, also known as zone therapy has a long history. Foot massage therapy has been practiced by the Chinese since 4000 BC and Barefoot Massage was practiced by the ancient Egyptians. 

Reflexology Voetmassage | Incense Bali Spa AmsterdamIt makes sense if you think that Foot Reflexology only treats the feet, but this massage mainly be done on legs, hands, neck, shoulders and sometimes also the ears. A lot of reflexologists believe even that all areas of the body have corresponding regions with the hands, feet, and ears.

The treatment will be given in a comfortable chair

The pressure applied at Reflexology Massage is firm and is mainly done with the thumb on different regions of the feet.
A Reflexology Massage treatment takes 30 or 60 minutes and is generally relaxing and enjoyable. If an area feels painful is that place something longer edited to any problem.
Less focus on problems is a relaxing foot massage. After a hard day’s work and a lot of standing and walking, this is a treat for your feet. At least as good is a similar massage for your hands. The last is not with me on the menu, but if you like that ask me about the possibilities.
> back to the overview <
Share