Partial Massage


 

Deel massage

Partial Massage is niet full-body maar gericht op bepaalde delen van het lichaam. In principe zijn al mijn behandelingen gericht op ontspanning, maar heeft u last van stress, hoofdpijn, pijnlijke nek, schouders, armen, voeten of benen dan kunnen deze massages worden aangepast. Specifieke probleem gebieden zullen ontspannen, blokkades worden weggehaald en de bloedcirculatie wordt weer gestimuleerd. Afhankelijk van de situatie, bijvoorbeeld in geval van stress, zullen meer behandelingen nodig zijn voordat de problemen zijn opgelost.

Partial massages are not full-body but focused on certain parts of the body. In principle all my treatments are aimed at relaxation, but if you suffer from stress, headache, aching neck, shoulders, arms, feet or legs, then these massages can be adjusted. Specific problem areas will relax, blockages are removed and blood circulation is stimulated again. Depending on the situation, for example in case of stress, more treatments will be needed before the problems are solved.

 

Partial Massage | Incense Bali SPA Amsterdam

Voet Massage / Reflexology

Anti Stress Massage | Incense Bali SPA Amsterdam

Anti Stress Massage

 

Share