Balinese Massage


EXCLUSIVE full body massage from Bali
60 min € 60

 

Traditional Balinese Massage is duizenden jaren geleden ontstaan uit een oude vorm van Indonesische massage welke geneeskrachtige eigenschappen bezat, maar heeft op mijn geboorte eiland Bali een compleet eigen karakter gekregen. In veel families op Bali wordt deze traditionele stijl van masseren uitsluitend van generatie op generatie overgedragen en is niet op een massage school of tijdens een cursus te leren.

v_balineseLOS

De originele Balinese stijl is verder verfijnd door een combinatie van technieken uit Zweedse massage, Acupressure, Reflexology en Aromatherapy. Balinese Massage wordt meestal gebruikt voor ontspanning, maar kan ook toegepast worden om spieren los te maken en pijnlijke plekken in spieren te verlichten.

Het voornaamste doel van Balinese Massage is tijdens een volledige ontspanning, de balans te herstellen tussen lichaam en geest

Om dit te bereiken kneed ik uw huid dusdanig waardoor de bloedstroom en energie in uw hele lichaam weer in actie komt. Het gebeurt daarom regelmatig dat mensen tijdens de massage spontaan in slaap vallen. Balinese Massage is wereldwijd de meest complete vorm van massage welke steeds verder is verbeterd om bijna elke spier in het lichaam te kunnen aanpakken.
Om alle spieren te bereiken gebruiken we verschillende technieken met inbegrip van acupressuur bewegingen afgewisseld met lange en korte strijkbewegingen en een standaard massage techniek zoals kneden. Traditionele Balinese Massage is van oorsprong een stevige massage welke tot diep in de spieren kan worden gevoeld. Mede door 10 jaar ervaring in 5-sterren SPA Resorts op Bali en de wensen van de gasten, heb ik mijzelf ook een Spa variant van de Balinese Massage aangeleerd welke iets milder is en meer gericht op ontspanning. Bij mij in de spa bekend als Spa Relaxation Massage.
Acupressure is een belangrijk element van de Balinese Massage. Bij deze techniek wordt een stevige druk toegepast op specifieke punten van het lichaam, wat helpt om de spieren te ontspannen. Er wordt verondersteld dat het vermogen van het lichaam om zichzelf te genezen door deze druk wordt gestimuleerd. Acupressuur kan ook helpen om de bloedstroom te bevorderen en pijn te verlichten.
Reflexology is een behandelmethode welke een beetje vergelijkbaar met acupressuur. Reflexology is met name het onder druk zetten van bepaalde delen van het lichaam, zoals voeten, handen en oren. Er wordt verondersteld dat deze lichaamsdelen een bepaalde verbinding hebben met verschillende organen en lichaamssystemen. Door druk uit te oefenen op deze reflexpunten, kunnen problemen met bepaalde organen of de algemene gezondheid van een persoon worden aangepakt.
Aromatherapy maakt gebruik van essentiële oliën of etherische oliën, welke essentieel onderdeel zijn van een Balinese Massage. Deze oliën zijn meestal sterk geurend, helpen de spieren te ontspannen en de geest te kalmeren. Een verscheidenheid van oliën kan worden gebruikt. De meest gebruikte geuren zijn jasmijn, roos, en sandelhout, terwijl andere meer exotische oliën bevatten zoals Cempaka, Sandat, en Frangipani. De oliën worden gebruikt ter bevordering van ontspanning en om stress te verlichten.
Samengevat zit de kracht van een Traditionele Balinese Massage vooral in de combinatie van genoemde technieken. De massage werkt vooral goed tegen stress en is uitermate geschikt voor ontspanning, bij pijnlijke gewrichten en spieren en wordt ook steeds vaker aanbevolen als nazorg van sportblessures. Daarnaast verlicht het pijn bij migraine, slaap- en ademhaling problemen, verminderen van angst en stimuleert het iemands algemeen gevoel van welzijn.
> terug naar het overzicht <

 

 


Traditional Balinese Massage originated thousands of years ago from an old form of Indonesian massage which had medicinal properties, but has got a completely unique character on my birth island Bali. In many families in Bali this traditional style of massaging is passed on from generation to generation and can not be learned at a massage school or during a course.

m_balineseLOS

The original Balinese style is in the years further refined by a combination of techniques from Swedish massage, Acupressure, Reflexology and Aromatherapy. Balinese Massage is usually used for relaxation, but can be in many cases well used to loosen muscles and relieve soreness in muscles.

The main goal of a Balinese Massage is to restore the balance between body and mind, during a complete relaxation

To achieve this I knead your skin so making the blood flow and energy goes into action again in your entire body. Therefore, it often happens that people spontaneously fall asleep. Balinese Massage is the world’s most complete form of massage which in the years has increasingly further improved to reach almost every muscle in the body.
To reach all the muscles we use different techniques including acupressure movements interspersed with long and short strokes and also standard massage techniques like kneading. Traditional Balinese Massage is originally a firm massage which can be felt deep into the muscles. Through years of experience in 5 star SPA Hotels and Resorts in Bali and the wishes of the guests, I also have learned myself a SPA variant of the Balinese Massage which is milder and more focused on relaxation. With me on the menu known as Spa Relaxation Massage.
Acupressure is an important element of Balinese Massage. In this technique, a firm pressure applied to specific points of the body, which helps to relax the muscles. It is believed that the ability of the body to heal itself, is stimulated by these pressure. Acupressure can also help to stimulate blood flow and relieve pain.
Reflexology is a treatment method which is a bit similar to acupressure. Reflexology is, in particular, to set up certain parts of the body, such as feet, hands, and ears. Under the pressure It is assumed that these body parts have a certain connection with various organs and systems of the body by putting pressure on these reflex points, out of print may be issues with certain organs or the overall health of a person to be addressed.
Aromatherapy uses essential oils, which are part of a Balinese Massage. These oils are usually highly scented, helping to relax the muscles and soothe the mind. A variety of oils can be used. The most commonly used scents are jasmine, rose, and sandalwood, while some others contain more exotic oils such Cempaka, Sandat and Frangipani. The oils are used to promote relaxation and relieve stress.
In summary, the strength of a Traditional Balinese Massage is especially in the combination of techniques. The treatment is especially effective for stress and relaxation, with aching joints and muscles and is now increasingly being recommended for sports injuries. In addition, the pain in migraine, sleep and respiratory problems, relieves anxiety and boosting a person’s overall sense of well being.
> back to the overview <
Share